ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของ Curcumin จากขมิ้นชัน

การศึกษาผลของ curcumin จากขมิ้นชันต่อภาวะดื้ออินซูลินและฤทธิ์ลดน้ำตาลในหนูแรทเพศผู้ที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) ด้วยการกินอาหารไขมันสูง นาน 60 วัน โดยป้อนขมิ้นชัน ขนาด 80 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูแรทกินพร้อมอาหารไขมันสูง นาน 60 วัน เพื่อศึกษาผลการป้องกันของ curcumin และป้อน curcumin ขนาด 80 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทที่เป็นเบาหวาน (หลังจากกินอาหารไขมันสูง 60 วัน) ต่อไปอีก 15 วัน เพื่อศึกษาผลการรักษาของ curcumin การทดลองพบว่า curcumin ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและชะลอการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน โดยคาดว่ามีผลเกี่ยวข้องฤทธิ์ต้านการอักเสบของ curcumin ที่ช่วยลดระดับ tumor necrosis factor-α ในเลือดของหนูแรทที่กินอาหารไขมันสูง และออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายไขมัน ทำให้ปริมาณกรดไขมันอิสระในเลือดลดลง ซึ่งผลการป้องกันและลดน้ำตาลในเลือดของ curcumin นี้ให้ผลดีเทียบเท่ากับการให้ยา rosiglitazone (ยารักษาโรคเบาหวานสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2) ขนาด 1 มก./กก.น้ำหนักตัว แก่หนูแรท แสดงให้เห็นว่า curcumin มีฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เสริมการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

Food Chem Toxicol 2011; 49:1129-40