ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะรุมต่อการยับยั้งการแพร่กระจายและเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็ง

สารสกัดน้ำ ความเข้มข้น 25 - 200 มคก./มล. จากใบมะรุมมีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง KB ได้ โดยการยับยั้งเพิ่มขึ้นตามขนาดความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น สารสกัดมีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งแบบ apoptosis โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ ได้แก่ เซลล์หดตัวเล็กลง หลุดออกจากพื้นผิวง่าย ผนังเซลล์เป็นตุ่ม ดีเอ็นเอหนาแน่น เกิดการแตกของดีเอ็นเอ และเพิ่มการสร้างอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species) เมื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากใบ พบว่าประกอบด้วยสารสำคัญ คือ quercetin และ kaempferol

Food Chem Toxicol 2011;49:1270-5.