ฤทธิ์ต้านเชื้อราและสารก่อมะเร็งของน้ำมันจากใบขมิ้น

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราและสาร aflatoxin ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นชัน (Curcuma longa  L.) โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำมัน 0.01 - 1.5% (v/v) ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast Extract Sucrose (YES) บ่มร่วมกับสปอร์ของเชื้อรา Aspergillus flavus  ที่แขวนตะกอนอยู่ 106 โคนิเดีย/มล. จากผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อและการสร้างสารพิษจะขึ้นกับขนาดที่ใช้ โดยขนาด 1.0 และ 1.5% (v/v) สามารถยับยั้งการสร้างสาร aflatoxin ได้ 95.3% และ 100% ตามลำดับ ซึ่งสามารถยับยั้งการสร้าง aflatoxins ได้ทั้งชนิด B1 และ G1 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย GC–MS พบว่าส่วนประกอบหลักที่อยู่ในน้ำมันคือ α-phellandrene, p-cymene และ terpinolene ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะนำน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นชันมาพัฒนาเป็นสารกันบูดต่อไป

Food and Chemical Toxicology 2011;49:1188 - 92