ฤทธิ์ของถั่วเหลืองต่อกระดูกและการเมตาบอลิซึมส์ของไขมัน

จากการทดลองในหนูเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ และได้รับสารisoflavone 3 ชนิด ได้แก่ daidzin, genistin, glycitin จากถั่วเหลือง (Glycine max Linn. ) โดยการกิน เปรียบเทียบกับ estrone ( 7.5 ไมโครกรัม / กิโลกรัม / วัน ) ที่ให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังพบว่า สาร daidzin, genistinและglycitin ในขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน สามารถป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก สาร daidzin และ glycitin ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน มีฤทธิ์ป้องกันการฝ่อของมดลูก, ป้องกันการเพิ่มของน้ำหนักตัว , การสะสมของไขมันช่วงท้อง , ป้องกันการเพิ่มระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด , ลดปริมาณการขับ pyridinoline และ deoxypyridinoline ในปัสสาวะได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับ estrone ส่วนสาร genistin สามารถป้องกันการฝ่อของมดลูกได้ในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แต่ไม่มีผลต่อการเมตาบอลิซึมส์ของไขมันที่ผิดปกติ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากสาร genistin มีความจำเพาะต่อเอสโตรเจนรีเซปเตอร์ที่กระดูกมากกว่า เมื่อเทียบกับ daidzin และ glycitin

Biol Pharm Bull 2001 ; 24(4) : 368-72