ความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดสะเดาอินเดีย

เมื่อให้สารสกัดเอธานอลของสะเดาอินเดีย ( Azadirachta indica (L.) Juss.) แก่หนูถีบจักรทางปากเป็นเวลานาน 7วัน ในขนาด 5,10หรือ 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 10 กรัมต่อวัน มีผลทำให้โครงสร้างของโครโมโซมของเซลล์ไขกระดูกเกิดการแตกหักและรบกวนการแบ่งตัวของเซลล์ไขกระดูกในขี้นเมตาเฟส ( metaphase )

Phytother Res 1999; 13(1) : 81-3