สารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งกับฤทธิ์ต้านเอนไซม์ xanthine oxidase

การทดสอบสารสกัด 80%เอทานอลจากใบของมะกอกฝรั่ง (Olea europaea  L.) พบว่าสารในกลุ่ม phenolics ที่แยกได้มีฤทธิ์ต้าน xanthine oxidase (XO) ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเก๊าท์ โดยสาร flavone aglycone apigenin ออกฤทธิ์แรงที่สุดเมื่อเทียบกับยา allopurinol ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคเก๊าท์ และการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารสกัดที่ได้ประกอบด้วย phenolic secoiridoid oleuropein (24.8%), caffeic acid (1.89%), luteolin-7-O-β-D-glucoside (0.86%), luteolin (0.086%) โดยทั้งหมดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ XO ในขณะที่สาร tyrosol, hydroxytyrosol, verbascoside และ apigenin-7-O--β-D-glucoside ซึ่งมีอยู่ประมาณ 0.3% ไม่มีฤทธิ์ดังกล่าว การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า apigenin-7-O--β-D-glucoside จะเปลี่ยนเป็น apigenin aglycone ในรูปของสารออกฤทธิ์เมื่อเข้าสู่ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Phytomedicine 2011;18:561-6