สารสกัดจากกาแฟกับการป้องกันผิวหนังถูกทำลายจากแสงแดด

การศึกษาผลของสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟ ในเซลล์ fibroblasts ต่อการป้องกันการทำลายผิวหนังจากแสงแดด พบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟความเข้มข้น 10 μg/ml สามารถกระตุ้นการแสดงออกของ procollagen type I เพิ่มขึ้นและสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟความเข้มข้น 5-25 μg/ml สามารถยับยั้งการแสดงออกของ metalloproteinase (MMP)-1, -3, -9 รวมทั้งยับยั้งการ phosphorylated ของ JNK, ERK และ p38 (สารในสัญญาณในการทำงานของระบบ MAP kinase)ในเซลล์ fibroblasts ที่ถูกกระตุ้นด้วย UV แสดงให้เห็นว่าสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟสามารถป้องกันผิวหนังถูกทำลายจากแสงแดด โดยการยับยั้งการแสดงออกของ MMP และยับยั้งการทำงานของ MAP kinase pathway

Food Chem Toxicol 2011; 49:309-18