ผลของสตรอเบอรี่ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวในคนอ้วน

การศึกษาผลของสตรอเบอรี่ในคนอ้วน ชายและหญิง (ดัชนีมวลกาย 37.5 %plusmn; 2.15กก./ตร.ม2) ที่มีภาวะ metabolic syndrome (คือ กลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความผิดปกติของไขมัน ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด) อายุเฉลี่ย 47 %plusmn; 3 ปี จำนวน 27 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มสตรอเบอรี่แห้ง ขนาด 4 ถ้วย/วัน (เท่ากับผงสตรอเบอรี่แห้ง 50 ก. หรือสตรอเบอรี่สดประมาณ 3 ถ้วย) จำนวน 15 คน และกลุ่มควบคุมที่ดื่มน้ำเปล่า ขนาด 4 ถ้วย/วัน จำนวน 12 คน ทำการศึกษานาน 8 สัปดาห์ พบว่าเครื่องดื่มสตรอเบอรี่มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม LDL-cholesterol และอนุภาคขนาดเล็กของ LDL (small LDL particles) ในเลือด ลดระดับของ vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกาะติดของเม็ดเลือดขาวบนผนังหลอดเลือด) แต่ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ไตรกลีเซอไรด์ HDL-cholesterol, VLDL-cholesterol และเส้นรอบเอว แสดงว่าสตรอเบอรี่สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวในคนอ้วนที่มีภาวะ metabolic syndrome ได้

Nutrition Research 2010;30:462-9.