การศึกษาและพัฒนาหมากฝรั่งสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

การศึกษาพัฒนาหมากฝรั่งที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหญ้าดอกขาว (หญ้าละออง) โดยประเมินการปลดปล่อยสารสำคัญ ลักษณะเนื้อหมากฝรั่ง และความพึงพอใจในหมากฝรั่งทั้งกลิ่น สี รสชาติและลักษณะทางกายภาพโดยอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ตำรับหมากฝรั่งประกอบด้วย สารสกัดของหญ้าดอกขาว (เตรียมโดยการแช่ผงสมุนไพรในน้ำ และนำสารละลายไปให้เป็นของแข็งโดยเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (freeze dry)) ไซลิทอล (สารให้ความหวาน) ซอร์บิทอลและกลีเซอริน (สารให้ความอ่อนนุ่ม) น้ำมันสะระแหน่ (สารแต่งกลิ่น) และหมากฝรั่ง (gum base) ในการศึกษาการปลดปล่อยตัวยาของหมากฝรั่งสารสกัดหญ้าดอกขาวพบว่า การปลดปล่อยตัวยาจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณสารสกัดและความถี่ในการเคี้ยวหมากฝรั่ง โดยพบว่าเมื่อใส่สารสกัดหญ้าดอกขาวในขนาด 100-300 มก./เม็ด จะสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ 43.7-51.6% และ 55.2-76.8% เมื่อเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นเวลา 30 และ 60 นาทีตามลำดับ และการเตรียมหมากฝรั่งในที่อุณหภูมิสูงจะสามารถปลดปล่อยตัวยาได้มากกว่า ลักษณะเนื้อของหมากฝรั่งขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารให้ความอ่อนนุ่ม โดยสารให้ความอ่อนนุ่มขนาด 0.05-0.20 ก./เม็ด จะให้ผลกระทบต่อการปลอดปล่อยตัวยาน้อยที่สุด และการประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งหญ้าดอกขาว พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และให้ผลตอบรับดีกว่าการรับประทานในรูปแบบชาชง เนื่องจากรับประทานได้ง่ายและพกพาสะดวก แสดงให้เห็นว่าหมากฝรั่งสารสกัดหญ้าดอกขาวมีแนวโน้มที่ดีในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ได้

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2010; 8(2):68