สารสกัดจากดอกบัวหลวงช่วยลดน้ำตาลในเลือดและเพิ่มปริมาณอินซูลินในหนูที่เป็นเบาหวาน

การทดลองป้อนสารสกัด 90% เอทานอลจากดอกบัวหลวง ขนาด 250 มก./กก. น้ำหนักตัวให้หนูแรทที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin โดยป้อนติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดหลังจบการทดลองพบว่า การป้อนสารสกัด 90% เอทานอลจากดอกบัวหลวงช่วยลดน้ำตาลในเลือดของหนูแรทที่เป็นเบาหวานลง 51.41 ± 1.44% นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณอินซูลินได้อย่างมีนัยสำคัญ และให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกับหนูแรทที่ป้อนด้วย glibenclamide (ยามาตรฐานในการลดน้ำตาลในเลือด) ขนาด 0.25 มก./กก. น้ำหนักตัว (ปริมาณอินซูลิน 16.47 ± 1.25 มค.ยูนิต/มล. และ 17.92 ± 1.08 มค.ยูนิต/มล. ในหนูแรทที่ป้อนสารสกัด 90% เอทานอลจากดอกบัวหลวง และ glibenclamide ตามลำดับ) ซึ่งการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเอทานอลจากดอกบัวหลวงมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด และช่วยเพิ่มปริมาณอินซูลินในหนูที่เป็นเบาหวานได้

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2010; 8(2):25