สารสกัดน้ำจากกระเทียมช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลอดเลือดในหนูแรทที่เป็นโรคอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome)

การทดลองในหนูแรทที่เป็นโรคอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) โดยแบ่งให้หนูแรทกินสารสกัดน้ำจากกระเทียมสีแดง (Fuego INTA) หรือสารสกัดน้ำจากกระเทียมสีม่วง (Morado INTA) ขนาด 150 มก./กก./วัน นาน 6 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดน้ำจากกระเทียมทั้งสองชนิดช่วยลดความดันโลหิต การทำงานของเอนไซม์ NAD(P)H oxidase ปริมาณ thiobarbituric acid reactive substances (ดัชนีบอกระดับอนุมูลอิสระ) และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลอดเลือด (vascular remodeling) ที่เกิดขึ้นจาก Metabolic syndrome โดยพบว่าสารสกัดน้ำจากกระเทียมสีแดงให้ผลในดีกว่ากระเทียมสีม่วง ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สารสำคัญในกระเทียมที่พบว่ากระเทียมสีแดงมีปริมาณ thiosulfinates, allicin และสารให้รสเผ็ดมากกว่ากระเทียมสีม่วง จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการรับประทานสารสกัดน้ำจากกระเทียมมีผลช่วยควบคุมอาการ Metabolic syndrome ได้โดยลดอนุมูลอิสระและการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด

J Agric Food Chem 2010;58:6630-5