สารสกัดจากเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกช่วยเพิ่มความจำและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส

การทดลองป้อนสารสกัดจากเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุก ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนและ 1 สัปดาห์หลังถูกชักนำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ด้วย AF64A (Ethylcholine mustard aziridinium ion) จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกทุกขนาดช่วยเพิ่มความจำในหนูแรทที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ และหนูแรทที่ได้รับสารสกัดเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกขนาด 100 และ 200 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลช่วยป้องกันเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสไม่ให้ถูกทำลาย นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกช่วยลดการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AchE) และปริมาณ malondialdehyde อีกทั้งมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น superoxode dismutase, catalase และ glutathione peroxidase ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสให้มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าการบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้ช่วยป้องกันสมองเสื่อมและเพิ่มความจำในหนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ โดยผ่านกระบวนการต้านอนุมูลอิสระและลดการทำงานของเอนไซม์ AchE ในสมอง

International Conference “Thai Fruits-Functional Fruits” THAIFEX-World of Food Asia 2010 July 1-2 2010, Bangkok Thailand