ผลของกล้วยน้ำว้าต่อความจำ

การทดลองในหนูแรทที่ทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมโดยการฉีดโปรตีนอะไมลอยด์ชนิดเบต้า (amyloid β (Aβ) peptides) เข้าไปในสมอง แล้วให้หนูกินกล้วยน้ำว้าขนาดสูง (ไม่ระบุขนาด) เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าหนูกลุ่มที่กินกล้วยมีความจำดีกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้กิน นอกจากนี้ยังทำให้ระดับของสาร aspartate, serine และ glutamate ในสมองส่วน hippocampus ซึ่งลดลงจากการฉีด Aβ เพิ่มขึ้นด้วย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การรับประทานกล้วยในขนาดสูงเป็นเวลา 3 เดือน สามารถช่วยชะลอภาวะความจำเสื่อมจาก Aβ ได้ ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับกลไกในการเพิ่มสารสื่อประสาทจำพวก aspartate, serine และ glutamate ในสมองส่วน hippocampus

International Conference “Thai Fruits-Functional Fruits” THAIFEX-World of Food Asia 2010 July 1-2 2010, Bangkok,Thailand