สารสกัดเอทานอลของกะเพราในการต้านการทำงานของเอนไซม์ matrix metalloproteinase-9 และเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ

สารสกัดเอทานอลของใบกะเพรา เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งปอดของหนูเมาส์ (Lewis lung carcinoma) ขนาดความเข้มข้น 25, 50, 100 และ 200 ไมโครกรัม/มล. พบว่าขนาดความเข้มข้น 200 ไมโครกรัม/มล. เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดเล็กน้อย ซึ่งเซลล์มะเร็งยังมีชีวิตอยู่ถึง 70% โดยที่ความเข้มข้นของสารสกัดกะเพราที่ 100 ไมโครกรัม/มล. สามารถต้านการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์มะเร็งปอดได้เล็กน้อย และที่ขนาดความเข้มข้น 25, 50, และ 100 ไมโครกรัม/มล. สามารถลดจำนวนเซลล์รุกรานของเซลล์มะเร็งปอดให้เหลือ 89 ± 2.5, 82 ± 3.5 และ 75 ± 4.5% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัดกะเพรา นอกจากนี้สารสกัดใบกะเพราที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มล. สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ matrix metalloproteinase-9 (MMP-9 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำให้มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง) ในเซลล์มะเร็งปอดของหนูได้ และสารสกัดใบกะเพราที่ความเข้มข้น 50, และ 100 ไมโครกรัม/มล. สามารถลดขนาดของก้อนเนื้องอกของเซลล์มะเร็งปอด และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คือ superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) และ glutathione peroxidase (GSH-Px) ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สารสกัดเอทานอลของใบกะเพราที่ความเข้มข้น 50 - 100 ไมโครกรัม/มล. มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอดในหนูเมาส์ได้ โดยไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ MMP-9 และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Food and Chemical Toxicology 2010;48:1478-82.