ผลของการบริโภคกาแฟต่อแบคทีเรียในลำไส้

การศึกษาในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี จำนวน 16 คน (ชาย 7 คน และหญิง 9 คน) มีอายุระหว่าง 21 - 59 ปี ที่ไม่มีประวัติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ โดยให้อาสาสมัครดื่มกาแฟ 3 แก้ว/วัน นาน 3 สัปดาห์ และในช่วงระหว่างทำการศึกษาห้ามอาสาสมัครรับประทานโยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยวที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์แลคโตบาสิลัส ไบฟิโดแบคทีเรียม หรือโปรไบติกชนิดต่างๆ ทำการเก็บอุจจาระของอาสาสมัครก่อนและหลังสิ้นสุดการศึกษา พบว่าอาสาสมัคร 12 คน จาก 16 คน มีผลเพิ่มการทำงาน และปริมาณของไบฟิโดแบคทีเรียมเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการศึกษา จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการบริโภคกาแฟ 3 แก้ว/วัน มีผลเพิ่มการทำงานและปริมาณของไบฟิโดแบคทีเรียม ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการรักษาสมดุลย์ของแบคทีเรียในลำไส้

International Journal of Food Microbiology 2009;130:117-21.