สารสัดจากผักชีล้อมกับผลต่อแอลกอฮอล์

การศึกษาผลของผักชีล้อม (Oenanthe javanica   DC) ในกระต่ายขาวพันธุ์ New Zealand จำนวน 9 ตัว ที่ได้รับ 20% เอทานอล ขนาด 1.25 มล. ร่วมกับ 10% ของสารสกัดน้ำร้อนจากส่วนเหนือดินของผักชีล้อม โดยการฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำบริเวณใบหู พบว่าหลังการฉีดสารสกัดดังกล่าว ระดับของเอทานอลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้รับยา metadoxine ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันการทำลายตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก และการศึกษาในหนูเม้าส์ ICR (ICR mice) เพศผู้จำนวน 5 ตัว ที่ถูกป้อนด้วย 30% เอทานอล ขนาด 240 มคล. ซึ่งมีสารสกัดน้ำร้อน หรือส่วนสกัด n-butanol ที่สกัดแยกมาจากสารสกัดน้ำร้อนของผักชีล้อมเป็นส่วนประกอบ 25 มก./มล. พบว่าหนูที่กินสารสกัดน้ำร้อน สามารถกำจัดแอลกอฮอล์ในเลือดได้ 44% ในขณะที่หนูซึ่งกินส่วนสกัด n-butanol สามารถกำจัดแอลกอฮอล์ในเลือดได้ถึง 70% ซึ่งฤทธิ์ดังกล่าวขึ้นกับขนาดของส่วนสกัด n-butanol ที่เพิ่มขึ้น (50-200 มก./กก.) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดของผักชีล้อม มีฤทธิ์ในการกำจัดพิษที่เกิดจากการได้รับแอลกอฮอล์ โดยมีผลเร่งกระบวนการเผาผลาญเอทานอลในร่างกาย

BMB reports 2009; 42(8): 482-485