ผลของสาร oligosaccharides ในถั่วเหลืองต่อระดับไขมัน น้ำตาลในลือด และการทำงานของเอนไซม์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นในหนูที่ไขมันสูง

การศึกษาในหนูแรท 50 ตัว ที่เหนี่ยวนำให้มีไขมันในเลือดสูงโดยให้กินอาหารที่มีไขมันสูง แบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มไขมันสูงโดยให้กินอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3-5 เป็นกลุ่มที่กินอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับสาร oligosaccharides จากถั่วเหลือง ขนาด 150, 300 และ 450 มก./กก. ตามลำดับ นาน 45 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับoligosaccharides ระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลชนิด LDL (Low density lypoprotein) ในเลือดลดง ส่วนระคอเลสเตอรอลชนิด HDL (High density lypoprotein) ในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้ระดับน้ำตาลในเลือดและตับลดลง และยังเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านการกิดออกซิเดชั่น (superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) และ phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase (GSH-Px)) ลดการสร้างสารอนุมูลอิสระ (thiobarbituric reactive substances (TBAR) ในเลือดและตับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงอย่างเดียว จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สาร oligosaccharides ขนาด 150-450 มก./กก. สามารถลดระดับไขมัน น้ำตาล และสารอนุมูลอิสระ ในเลือดและตับได้ในหนูที่เหนี่ยวนำให้มีไขมันในเลือดสูง ซึ่งสามารถนำไปศึกษาและพัฒนาต่อเพื่อใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

Food Chemistry 2010;119:1633-6