ผลของการกินมันฝรั่งต่อการดูดซึมแร่ธาตุ

การทดลองในหนูแรทเพศผู้อายุ 7 สัปดาห์ โดยให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของแป้งมันฝรั่ง ซึ่งมีขนาดของ esterified phosphorus (P) ต่างๆ กัน เป็นเวลา 1, 3 หรือ 5 สัปดาห์ พบว่าหนูที่กินแป้งมันฝรั่ง มีการขับทิ้งแคลเซียม แมกนีเซียม และ P ออกมากับอุจจาระเพิ่มขึ้น ในขณะที่การดูดซึมแคลเซียม และแมกนีเซียมลดลง นอกจากนี้ปริมาณของแคลเซียมบริเวณกระดูกโคนขาของหนูที่กินแป้งมันฝรั่งยังลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่กินน้ำตาลซูโคส หรือกลุ่มที่กินแป้งข้าวโพด จากผลการทดลองทำให้สรุปได้ว่า การบริโภคแป้งมันฝรั่งไม่มีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียม และแมกนีเซียม แต่ยังเร่งการขับทิ้งแร่ธาตุดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ลดการดูดซึมและการกักเก็บแร่ธาตุต่างๆ ในหนูด้วย

Nutr Res 2009;29:648 – 55