สาร dihydroxy gymnemic triacetate จาก Gymnema sylvestre  ช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในหนูที่เป็นเบาหวาน

การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลและไขมันของสาร dihydroxy gymnemic triacetate ซึ่งสกัดได้จาก Gymnema sylvestre  โดยให้หนูที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin (STZ) รับประทานสาร dihydroxy gymnemic triacetate ขนาด 20 มก/กก.น้ำหนักตัว เป็นเวลา 45 วัน พบว่าค่าชีวเคมีในเลือด เช่น ปริมาณน้ำตาล อินซูลิน glycated hemoglobin (HbA1C) ไกลโคเจนในเนื้อเยื่อ ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลรวม LDL-cholesterol เอนไซม์ในตับ ได้แก่ Aspartate aminotransferase (AST) Alanine aminotransferase (ALT) Alkaline phosphatase (ALP) และ Acid phosphatase (ACP) ลดลง แต่ HDL-cholesterol มีค่าสูงขึ้นสู่ภาวะปกติ จึงกล่าวได้ว่าสาร dihydroxy gymnemic triacetate ใน Gymnema sylvestre  ช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันของหนูที่เป็นเบาหวาน และอาจนำไปใช้เป็นยาในการรักษาโรคเบาหวานได้

J Ethnopharmacol 2009; 126: 339-44