สารสกัดจากฮอปกับผลต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้

การศึกษาผลของสารสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ และสาร 8-Prenylnaringenin (8-PN) ที่พบในฮอปต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้ทั้งที่เคย (sexually potent) และไม่เคย (naïve) ผ่านการผสมพันธุ์ โดยก่อนการผสมพันธุ์ในหนูเพศผู้ที่ไม่เคยผ่านการผสมพันธุ์ จะป้อนสารสกัดขนาด 5, 10, 25 และ 50 มก./กก. และสาร 8-PN ขนาด 5, 12.5 และ 25 มคก./กก./ครั้งเดียว ส่วนหนูเพศผู้ที่เคยผ่านการผสมพันธุ์ จะป้อนสารสกัดขนาด 5, 10, 25 และ 50 มก./กก./ครั้งเดียว และป้อนสารสกัดขนาด 0.25 มก./กก./วัน ต่ออีกเป็นเวลา 10 วัน จากนั้นจะใส่หนูตัวเมียที่อยู่ในระยะยอมรับการผสมพันธุ์เข้าไปในกรงที่มีหนูตัวผู้อยู่ สังเกตพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนู โดยดูจากค่าชี้วัดต่างๆ คือ ระยะเวลาในการเข้าผสมพันธุ์ (mount latency) ระยะเวลาในการสอดใส่อวัยวะเพศ (intromission latency) ระยะเวลาในการหลั่ง (ejaculation latency) และระยะเวลาระหว่างการหลั่งและการเข้าผสมครั้งต่อไป (post-ejaculation interval) พบว่าสารสกัดจากฮอปที่ขนาด 25 และ 50 มก./กก. มีผลลดเปอร์เซ็นต์การเข้าผสมพันธุ์และการหลั่งในหนูที่ไม่เคยผ่านการผสมพันธุ์ ขณะที่สารสารสกัดไม่มีผลต่อทุกตัวชี้วัดพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูที่เคยผ่านการผสมพันธุ์ ส่วนสาร 8-PN ก็ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเช่นกัน แสดงว่าสารสกัดจากฮอปมีฤทธิ์ลดความต้องการทางเพศได้ในหนูที่ไม่เคยผ่านการผสมพันธุ์

J Ethnopharmacol 2009;125:36-40.