ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดมะเร็งจากชา

สารในกลุ่ม polyphenolic ในชา (Camellia sinensis  ) แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แรงมาก โดยมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิด oxidative stress ควบคุม carcinogen metabolism และป้องกันการถูกทำลายของ DNA การศึกษาในมนุษย์พบว่าการรับประทานสาร catechins 500 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สามารถลด oxidized LDL ได้ 18% ในขณะที่การรับประทานในขนาด 455 มก./วัน เป็นเวลา 3 เดือน สามารถลดระดับของ hydrogen peroxide, C-reactiveprotein และสารก่อการอักเสบต่างๆ ในเลือด เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม การทดสอบในผู้สูบบุหรี่โดยให้ได้รับชาวันละ 5 ครั้ง (มีผงชาเขียว 400-500 มก./ถ้วย) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับชาเขียว DNA ถูกทำลายลดลง และในผู้สูบบุหรี่ที่ดื่ม decaffeinated green tea วันละ 4 ถ้วย (มี catechins 73.5 มก./ถ้วย) เป็นเวลา 4 เดือน มีระดับของ urinary 8-OHdG ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระ ลดลง การรับประทานสาร polyphenols ของชาเขียวขนาด 500 มก. หรือ 1000 มก. เป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ระดับของ aflatoxin-albumin adducts ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดลดลง นอกจากนี้ยังมีรายงานทางคลินิกของชาเขียวในการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก แต่มีบางรายงานที่ระบุว่าการดื่มชาเขียวเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร เนื่องจากทำให้กระเพาะระคายเคือง

Arch Toxicol 2009;83:11-22