ผลของ Triamcinolone Acetonide ร่วมกับเจลสารสกัดจากหัวหอมในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์

การทดสอบแบบ Open Randomized Controlled ในผู้ที่มีแผลเป็นนูนหรือแผลคีลอยด์จำนวน 27 คน (ชาย 17 คน หญิง 10 คน) อายุ 15-73 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก (13 คน) ได้รับการฉีด Triamcinolone Acetonide (TAC) ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร บริเวณแผลเป็นในปริมาณแตกต่างกันไปขึ้นกับขนาดรอยแผล ทุก 4 สัปดาห์ นาน 16 สัปดาห์ (4 ครั้ง) กลุ่มที่ 2 (14 คน) ได้รับการฉีด TAC ร่วมกับการใช้ Contratubex gel (ประกอบด้วย 10 % สารสกัดน้ำจากหัวหอม 50 ยูนิต heparin จ่อหนึ่งกรัมเจล และ 1 % allantion) ทาบริเวณที่เป็นแผลวันละ 3 ครั้ง นาน 3 เดือน พบว่าการใช้ Contratubex gel ร่วมกับการฉีด TAC ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด อาการคัน และอาการบวมนูนของแผลเป็นได้มากกว่าการฉีด TAC เพียงอย่างเดียว แต่ Contratubex gel ไม่สามารถช่วยลดอาการแดงหรือความแข็งกระด้างของแผลเป็นได้

Dermatol Surg 2008; 34: 1507-14