ผลของการดื่มน้ำผลไม้ต่อภาวะของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

การศึกษาทางระบาดวิทยาเป็นจำนวนมากที่สนับสนุนว่า การรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งรวมทั้งโรคของภาวะหลอดเลือดและหัวใจ การศึกษาโดยให้อาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีจำนวน 32 คน ดื่มเครื่องดื่ม 3 ชนิดคือ น้ำผลไม้ที่ประกอบด้วยองุ่น ส้ม และแอปริคอท (Fb), Fb ที่ผสมกับนมไขมันต่ำ (FbM) และ FbM ที่ผสมกับธาตุเหล็ก (FbMFe) ในขนาด 500 มล./วัน แล้วสังเกตระดับของสารต้านอนุมูลอิสระในเลือด โดยอาสาสมัครแต่ละคนจะได้รับ Fb และ FbM เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และได้รับ FbMFe เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งจะมีเวลาห่างกัน (washout period) ชนิดละ 2 สัปดาห์ พบว่าน้ำผลไม้มีผลเพิ่มฤทธิ์ของ superoxide dismutase ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งในร่างกาย นอกจากนี้ การเสริมนมไขมันต่ำและธาตุเล็กลงในน้ำผลไม้ ยังช่วบเพิ่มฤทธิ์ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจสรุปได้ว่า FbMFe มีประโยชน์ต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์

Annals of nutrition & metabolism 2009;54(1):35 - 42