ชาเขียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

การศึกษาผลของชาเขียวในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอาสาสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 111 คน อายุระหว่าง 21 – 70 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่รับประทานแคปซูลชาซึ่งประกอบด้วยสารสกัดชาเขียวที่สกัดคาเฟอีน 200 มก. (มีสาร polyphenol และ catechin > 80%, EGCG > 45% และคาเฟอีน < 1%) และ L-theanine 100 มก. กับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก โดยให้รับประทานวันละ 2 แคปซูล เช้า-เย็น เป็นเวลา 3 เดือน ผลพบว่าหลังจาก 3 สัปดาห์ ในกลุ่มที่รับประทานแคปซูลชา ความดันโลหิตจะลดลง ระดับของ amyloid-α ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ และ malondialdehyde ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดออกซิเดชั่นในเลือด จะมีค่าลดลง 42% และ 11.9% ตามลำดับ ในอาสามัครเพศชายและอาสาสมัครที่มีระดับของไขมัน LDL ในเลือด > 99 มก./ดล. จะมีระดับของคอเลสเตอรอลรวมและไขมัน LDL ในเลือดลดลง แต่ไม่มีผลต่อระดับไตรกลีเซอไรด์และ HDL แสดงว่าการรับประทานแคปซูลชาเขียว มีผลลดความดันโลหิต ไขมัน LDL และสารที่เกี่ยวกับการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้

Nutrition 2009;25:147-54