ผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากในผู้ป่วยเอดส์

ศึกษาผลของน้ำมะนาวและตะไคร้ในการรักษาฝ้าขาวในปากของผู้ป่วยเอดส์ เปรียบเทียบกับสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต 0.5% โดยแบ่งผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90 คน เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ทาสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต 0.5% ที่ปาก 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้กลั้วปากด้วยน้ำมะนาวที่เจือจางด้วยน้ำ (น้ำมะนาวคั้น 20 มล. ผสมน้ำ 10 มล.) แล้วบ้วนทิ้ง รอ 5 นาที จากนั้นอมน้ำมะนาวเจือจางให้นานเท่าที่ทำได้แล้วกลืนลงไป และให้หยดน้ำมะนาวคั้น 2 - 3 หยด 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 10 วัน และกลุ่มที่ 3 ให้ดื่มน้ำตะไคร้ต้ม ขนาด 125 มล. ในครั้งแรก หลังจากนั้นให้ดื่มขนาด 250 มล. วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 10 วัน พบว่าน้ำมะนาวและตะไคร้ให้ผลในการรักษาฝ้าขาวในปากของผู้ป่วยเอดส์ดีกว่าสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต โดยพบอาการไม่พึงประสงค์ของสารละลายเยนเชี่ยนไวโอเล็ต คือ ทำให้ปากมีสีม่วง ปากแห้ง และริมฝีปากแตก น้ำมะนาวทำให้รสชาติในปากเปลี่ยน และเป็นตะคริวที่ท้อง ส่วนน้ำตะไคร้จะทำให้เพิ่มความอยากอาหาร

Phytomedicine 2009;16:118-24