ผลของน้ำทับทิมต่อหนูเพศผู้

การทดสอบในหนูขาวเพศผู้จำนวน 28 ตัว โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 ป้อนน้ำทับทิม 0.25 มล. + น้ำกลั่น 0.75 มล. กลุ่มที่ 3 ป้อนน้ำทับทิม 0.50 มล. + น้ำกลั่น 0.50 มล. และกลุ่มที่ 4 ป้อนน้ำทับทิม 1.00 มล. ทุกวันเป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าน้ำทับทิมที่หนูได้รับ สามารถลดระดับของ malondialdehyde ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิด lipid peroxidation และเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ glutathione, glutathione peroxidase, catalase และระดับของวิตามินซี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังทำให้เซลล์ที่สร้างอสุจิ ปริมาณของอสุจิ การเคลื่อนที่ของอสุจิเพิ่มขึ้น ในขณะที่ลดอัตราของอสุจิที่ผิดปรกติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับน้ำทับทิม ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าน้ำทับทิมนอกจากจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการเจริญของอสุจิในหนูขาวเพศผู้ด้วย

Clinical Nutrition 2008; 27: 289 - 96