สาร piperine จากพริกไทยมีผลต่ออารมณ์และการเรียนรู้

การศึกษาผลของสาร piperine ซึ่งเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์จากพริกไทย โดยการป้อนสารpiperine ขนาด 5, 10 และ 20 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.ให้หนูขาวเพศผู้ วันละ 1ครั้ง, โดยป้อนสาร piperine ให้หนูก่อนทำกิจกรรมที่มีผลต่อระบบประสาททุกครั้ง จากนั้นทำการวัดผลของ สาร piperine ต่อระบบประสาทเมื่อได้รับสารเพียงครั้งเดียวและได้รับสารติดต่อกันในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบว่า สาร piperine ทุกขนาดมีฤทธิ์ต้านความเครียดและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมการทดสอบ ดังนั้นสาร piperine ที่แฝงตัวอยู่ในอาหารมีผลส่งเสริมการทำงานของสมอง อย่างไรก็ตามควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกลไกของสารที่ผลต่อระบบประสาทต่อไป

Food and Chemical Toxiccology 46 (2008) 3106-3110