ฤทธิ์ของสารสกัดเหง้าขิงป้องกันความเป็นพิษต่อไตจากยารักษามะเร็ง

การป้อนสารสกัดเหง้าขิงด้วยเอธานอลขนาด 200 และ 400 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.ให้หนูขาวเพศเมีย 1 ชม.ก่อนถูกเหนี่ยวนำให้ไตวายเฉียบพลันด้วยการฉีดสาร doxorubicin (DXN) ขนาด 15 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. หลังจากนั้น 72 ชม.ทำการวัดผลการศึกษา พบว่าในหนูที่กินสารสกัดเหง้าขิงขนาด 200 และ 400 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.ร่วมกับการฉีดสาร DXN มีระดับ Urea และ Creatinine ในเซรัมมีค่าลดลงนอกจากนี้ยังพบว่าระดับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในไต เช่น superoxide, catalase, glutathione peroxidase, ระดับของ glutathione และ glutathione-s -transferase กลับดีขึ้นและลดระดับ melondialdehyde อย่างมีนัยสำคัญในหนูที่ได้รับสารสกัดเหง้าขิงขนาด 400 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. ร่วมกับการฉีดสาร DXN ผลการทดลองสรุปได้ว่าสารสกัดเหง้าขิงด้วยเอธานอลมีฤทธิ์ป้องกันความเป็นพิษต่อไตจากสาร DXN ที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยรักษาระดับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในไตและช่วยเพิ่มระดับ glutathione-s -transferase ในไตอีกด้วย

Food and Chemical Toxiccology 46 (2008) 3178-3181