ผลป้องกันไตของสาร sesamol ในงา

การศึกษาผลในการปกป้องไตของสาร sesamol จากน้ำมันงาในหนูถีบจักร โดยเหนี่ยวนำให้ไตถูกทำลายด้วยการฉีดสาร ferric-nitrilotriacetate (Fe-NTA) ขนาด 4 มก./ก. เข้าทางช่องท้อง จากนั้นฉีดสาร sesamol ขนาด 3 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังของหนู ทำการวัดค่า blood urea nitrogen (BUN), creatinine และ creatinine clearance rate (CCr) ซึ่งบ่งชี้ถึงการทำงานของไต เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ Fe-NTA อย่างเดียว พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับสาร sesamol จะมีระดับของ BUN และ creatinine ในเลือดต่ำกว่ากลุ่มควบคุม แต่มีระดับของ CCr สูงกว่า และไม่พบว่ามีการตายของเนื้อเยื่อไต นอกจากนี้สาร sesamol ยังมีผลยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ xanthine oxidase ลดระดับของอนุมูลอิสระ hydroxyl และ superoxide anion ในไตด้วย สรุปได้ว่าผลป้องกันไตของสาร sesamol จากน้ำมันงาบางส่วนเนื่องมาจากฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนั่นเอง

Food Chem Toxicol 2008;46:2736-41