สาร Isosteviol ในหญ้าหวานปกป้องเซลล์ประสาท

เมื่อฉีดสาร isosteviol ในหญ้าหวาน เข้าเส้นเลือดดำหนูขาว ขนาด 10 และ 20 มก./กก. ก่อนที่จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดเลือดในสมอง พบว่า สาร isosteviol จะออกฤทธิ์ลดการตายของเซลล์สมองและเซลล์ประสาท ลดการอักเสบ และความผิดปกติของระบบประสาทในหนูที่สมองขาดเลือดได้ ปริมาณการเกิด lipid peroxidation ในสมองลดลง เอนไซม์ superoxide dismutase ในสมองเพิ่มขึ้น เหนี่ยวนำให้เกิด Bcl-2 และลดการแสดงออกของ nuclear factor kappa-beta ซึ่งในขนาด 20 มก./กก. จะออกฤทธิ์เทียบเท่ากับ nimodipine ขนาด 5 มก./กก. ส่วน isosteviol ขนาด 5 มก./กก. ไม่ได้ผล

Planta Med 2008;74:816-21