ฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมป้องกันความเป็นพิษต่อตับ

การป้อนสารสกัดใบมะรุมด้วย 80% hydroalcoholic ให้หนูขาวเพศผู้ ขนาด 200 และ 800 มก. / น้ำหนักตัว 1 กก.เป็นเวลา 14 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดการทำลายตับด้วยการป้อนสาร acetaminophen ใน 40% sucrose buffer ขนาด 3 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก.ในวันที่ 15 ของการศึกษา เมื่อวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาพบว่าสารสกัดใบมะรุมมีฤทธิ์ป้องกันความเป็นพิษต่อตับอย่างมีนัยสำคัญและช่วยลดระดับเอนไซม์ในตับ alanine aminotranferase (ALT), aspartate aminotranferase (AST) และ alkaline phosphatase (ALP) นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับ glutathione (GSH) ในหนูขาวที่ป้อนสารสกัดใบมะรุมกลับเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับหนูขาวที่ป้อนสาร acetaminophen เพียงอย่างเดียว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ยังเปรียบเทียบกับหนูขาวที่ได้รับยา silymarin ก่อนการป้อนสาร acetaminophen อีกด้วย ดังนั้นผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าใบมะรุมสามารถป้องกันการทำลายตับจากการเหนี่ยวนำของสาร acetaminophen ตลอดจนป้องกันการลดลงของระดับ glutathione ด้วย

Food and Chemical Toxicology 46 (2008) 2611-2615