ผลของอาหารทดแทนที่มีข้าวเป็นส่วนผสมในการควบคุมน้ำหนักในคนอ้วน

ทดลองให้อาสาสมัครหญิงที่มีน้ำหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย เท่ากับ 25 - 35 กก./ตร.ม.) อายุระหว่าง 20 - 35 ปี จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่รับประทานอาหารทดแทนที่ให้พลังงานต่ำซึ่งมีส่วนประกอบเป็นข้าวขาว และกลุ่มที่รับประทานข้าวผสมระหว่างข้าวกล้องและข้าวดำ วันละ 3 มื้อ ร่วมกับอาหารว่างที่ทางผู้วิจัยจัดให้ เป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม จะมีกลุ่มที่น้ำหนักตัว รอบเอว และสะโพกลดลง โดยกลุ่มที่รับประทานข้าวกล้องผสมข้าวดำ จะลดได้มากกว่ากลุ่มที่รับประทานข้าวขาว ระดับโปรตีน อัลบูมิน กลูโคส อินซูลิน เอนไซม์ aspartate aminotranferase, alanine aminotransferase เซลล์เม็ดเลือดขาว และฮีโมโกลบินในเลือดของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ระดับของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ มีค่าลดลงทั้ง 2 กลุ่ม และกลุ่มที่รับประทานข้าวกล้องผสมข้าวดำ จะมีปริมาณของไขมันชนิด HDL เพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มที่รับประทานข้าวขาวจะไม่มีผล สำหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่ากลุ่มที่รับประทานข้าวกล้องผสมข้าวดำ จะลดการเกิด lipid peroxidation ได้ ขณะที่กลุ่มที่รับประทานข้าวขาว การเกิด lipid peroxidation จะเพิ่มขึ้น กลุ่มที่รับประทานข้าวขาว ระดับเอนไซม์ superoxide dismutase จะลดลง แต่อีกกลุ่มไม่มีผล ระดับเอนไซม์ glutathione peroxidase ในทั้ง 2 กลุ่ม จะเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มที่รับประทานข้าวกล้องผสมข้าวดำจะมีค่าสูงกว่า แสดงว่าอาหารทดแทนที่ให้พลังงานต่ำซึ่งมีส่วนประกอบเป็นข้าวกล้องผสมข้าวดำจะให้ผลดีกว่าข้าวขาวในการควบคุมน้ำหนักในคนอ้วน

Nutr Res 2008;28:66-71