ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเมล็ดลูกซัด

การศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดลูกซัดด้วยน้ำ ในหนูถีบจักรเพศผู้อายุ 8-10 สัปดาห์ที่ถูกทำให้เป็นโรคเบาหวานด้วยสาร alloxan ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเบต้าเซลล์สร้างอินซูลินในตับอ่อน พบว่าการฉีดสารสกัดเมล็ดลูกซัดขนาด 15 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. เข้าช่องท้องหนูถีบจักรติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน ระดับกลูโคสในเลือดลดลงในวันที่ 5 และมีผลต่อเนื่องไปถึงวันที่ 10 โดยที่น้ำหนักตัวไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับหนูที่เป็นเบาหวานซึ่งน้ำหนักตัวจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนการฉีดสารสกัดเมล็ดลูกซัดด้วยน้ำเพียงครั้งดียวในขนาด 15 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.เข้าช่องท้องหนูถีบจักรที่ถูกทำให้เป็นโรคเบาหวานด้วยสาร streptozotocin พบว่า มีผลลดระดับน้ำตาลในนเลือด (fasting blood glucose) ที่นาทีที่ 90 หลังฉีดสารสกัด โดยเปรียบเทียบกับการฉีดอินซูลินในขนาด 1.5 U / น้ำหนักตัว 1 กก. ผลการลดระดับน้ำตาลนี้เกี่ยวกับการเพิ่มเอนไซม์ hepatic glucokinase และเอนไซม์ hexokinase ในตับ นอกจากนี้ยังมีผลในการช่วยลดระดับความเข้มข้นของอินซูลินในเซรั่มในหนูปกติหลังจากให้กลูโคส ในการทดสอบ glucose tolerance test

เมื่อการศึกษาสิ้นสุดลงแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมล็ดลูกซัดมีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมในโรคเบาหวาน โดยมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับอินซูลินและมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ทางการแพทย์

Phytotherapy research 22. 500-505 (2008)