ชาเขียวป้องกันอนุมูลอิสระในคนที่ออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

อาสาสมัครสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 14 คน อายุ 19 – 30 ปี มีประวัติออกกำลังกายฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมาอย่างน้อย 1 ปี ช่วงแรกเป็นกลุ่มควบคุม ทุกคนจะต้องดื่มน้ำปริมาณ 200 มล. วันละ 3 ครั้ง (เช้า บ่าย และกลางคืน) นาน 7 วัน ในเวลาเช้าของวันที่ 8 ทุกคนจะต้องดื่มน้ำ 200 มล. 1 ชม. ก่อนออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อ เจาะเลือดก่อนและหลังออกกำลังกาย 1 และ 15 นาที หลังจากช่วงควบคุมแล้ว อาสาสมัครทุกคนจะต้องดื่มชาเขียวปริมาณ 200 มล. (ใบชาแห้งขนาด 2 ก. ชงในน้ำร้อน 200 มล. นาน 3 นาที กรองน้ำดื่ม) วันละ 3 ครั้ง (เช้า บ่าย และกลางคืน) นาน 7 วัน ในเวลาเช้าของวันที่ 8 ทุกคนจะต้องดื่มชาเขียว 200 มล. 1 ชม. ก่อนออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อ เจาะเลือดก่อนและหลังออกกำลังกาย 1 และ 15 นาที ทุกคนจะได้รับประทานอาหารเช้าที่กำหนดให้ 2 – 3 ชม.ก่อนออกกำลังกาย ประกอบด้วย นมที่เอาครีมออกแล้ว น้ำตาล ขนมปังขาว น้ำผึ้ง และกล้วย และทุกคนจะต้องงดเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ เช่น ชาดำ กาแฟ ชา yerba mate ไวน์ และน้ำผลไม้ ตลอดการศึกษา ทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น 24 ชม. ก่อนการทดสอบ

ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มควบคุม การออกกำลังกายไม่มีผลต่อระดับ lipid hydroperoxide, lipid peroxidation และความสามารถต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity) ถึงแม้ว่าจะไปลดระดับ glutathione การออกกำลังกายจะเพิ่มระดับ creatine kinase, aspartate aminotransferase และ xanthine oxidase แต่ไม่มีผลต่อ hypoxanthine และ uric acid ในกลุ่มที่ดื่มชาเขียวจะพบว่า หลังออกกำลังกายระดับ lipid hydroperoxide ลดลง และเพิ่ม polyphenols, glutathione และความสามารถต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ creatine kinase และ xanthine oxidase ที่เกิดจากการออกกำลังกาย และลด aspartate aminotransferase, hypoxanthine และ uric acid ทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย ดังนั้น การดื่มชาเขียวอาจจะมีส่วนช่วยป้องกันการทำลายจากอนุมูลอิสระหลังการออกกำลังกายได้

Nutrition 2008;24:433-42