ผลของน้ำทับทิมต่อตับที่ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ

การทดสอบโดยให้หนูถีบจักรเพศผู้ ดื่นน้ำทับทิมแทนน้ำ 4 สัปดาห์ หลังจากที่เซลล์ ไขมัน โปรตีน และ DNA ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ พบว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับน้ำทับทิมมีการถูกทำลายของโปรตีน และ DNA จากสารอนุมูลอิสระลดลง ระดับของ Reduced glutathione (GSH) และ Oxidized glutathione (GSSG) ในตับลดลง นอกจากนี้เอนไซม์ Glutathione peroxidase, Glutathione-S-transferase, Glutathione reductase, Superoxide dismutase และ Catalase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระของเซลล์ในตับ ลดลง แสดงให้เห็นการลดลงของการสร้าง oxygen reactive species ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระ

ur J Nutr 2007;46(5):271-8