ผลของชาต่อการลดไขมันในร่างกาย

การศึกษาในอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นทั้งชายและหญิง จำนวน 270 คน อายุ 25 – 55 ปี มีค่า body mass index (BMI) 24 – 30 กก./ตร.ม. และ/หรือมีรอบเอว 80 – 90 ซม. ซึ่งจัดว่าอ้วนชนิด visceral fat-type จะถูกสุ่มแบบอิสระเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม catechin จำนวน 135 คน (ชาย 77 คน หญิง 58 คน) ดื่มเครื่องดื่มจากสารสกัดชาเขียว (สารสกัดจากใบชาเขียว 2 ชนิด ใน 1 กระป๋องจะมี catechin 600 มก. และคาเฟอีน 70 มก.) และกลุ่มควบคุม จำนวน 135 คน (ชาย 79 คน หญิง 56 คน) ดื่มเครื่องดื่มควบคุม (ใน 1 กระป๋องจะมี catechin 100 มก. และคาเฟอีน 70 มก.) ทั้งสองกลุ่มดื่มวันละ 1 กระป๋อง (340 มล.) ต่อคน ในมื้อเย็น นาน 12 สัปดาห์ เวลาในการดื่มไม่จำกัด แต่แนะนำให้ดื่มหมดภายใน 1 ชม. และห้ามกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาที่มีผลต่อเมตาบอลิสมของไขมันและคาร์โบฮัยเดรท ทำการวัดผลทุก 4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองอาสาสมัครออกจากการทดลอง 30 คน 4 คน ขาดการติดต่อเนื่องจากย้ายบ้าน (จากกลุ่ม catechin 1 คน และกลุ่มควบคุม 3 คน) 10 คน ถูกคัดออกเนื่องจากขาดการตรวจ tomography (จากกลุ่ม catechin 3 คน และกลุ่มควบคุม 7 คน) 5 คนไม่ได้อยู่ในข่ายอ้วนชนิด visceral fat-type (จากกลุ่ม catechin 4 คน และกลุ่มควบคุม 1 คน) และ 11 คน มีความผิดปกติของไต (กลุ่ม catechin 4 คน และกลุ่มควบคุม 7 คน) ดังนั้น จะได้กลุ่ม catechin 123 คน และกลุ่มควบคุม 117 คน

ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม catechin จะมีน้ำหนักร่างกาย, body mass index, body fat ratio, body fat mass, รอบเอว รอบสะโพก, visceral fat area และ subcutaneous fat area ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม ความดันโลหิตค่าบน (systolic blood pressure) ในกลุ่ม catechin ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม และในกลุ่ม catechin ที่มีความดันโลหิตค่าบน ≥ 130 มม.ปรอท จะมี low density lipoprotein cholesterol (LDL cholesterol) ลดลง ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ ดังนั้น การกินสารสกัดจากชาเขียวที่มีปริมาณ catechins สูง จะช่วยลดไขมันในร่างกาย ความดันโลหิตค่าบน และ LDL cholesterol Obesity 2007;15(16):1473-83

Obesity 2007;15(16):1473-83