การบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมมีผลลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ที่สูบบุหรี่จัด

การเฝ้าติดตามอาสาสมัครชายจำนวน 12,025 คนของการทดลอง Carptene and Retinol Efficacy Trial (CARET) เป็นเวลา 11 ปี พบว่ามีผู้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 890 คน จากการประเมินทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณสูง จะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณต่ำ โดยผลิตภัณฑ์จากนมปริมาณสูงคือ ≥ 2.2 หน่วยบริโภคต่อวัน และ ผลิตภัณฑ์นมปริมาณต่ำคือ < 0.9 หน่วยบริโภคต่อวัน (1 หน่วยบริโภคคือ cheese 60 กรัม หรือ yogurt 245 กรัม หรือ ไอศกรีม 100 กรัม หรือ น้ำนม 244 กรัม) ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมจะช่วยในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษา ทั้งนี้การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภค ประวัติครอบครัว และการสูบบุหรี่ด้วย

Journal of Nutrition 2007;137(7):1821-7