ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองลดอันตรายจากรังสี

ทำการทดลองโดยแบ่งหนูขาวเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มไม่ได้รับรังสี (2) กลุ่มได้รับรังสี (3) กลุ่มได้รับอาหารเสริมด้วยไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง และ (4) กลุ่มได้รับ amifostine หนูกลุ่มที่ 2 – 4 จะได้รับรังสีแกมมาที่ไตทั้ง 2 ข้าง หนูกลุ่มที่ 3 จะได้กินไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง ขนาด 100 มก./กก. ทุกวัน เริ่มจาก 7 วันก่อนได้รับรังสีจนถึง 14 วันหลังจากได้รับรังสี หนูกลุ่มที่ 4 ได้รับ amifostine ขนาด 200 มก./กก. โดยการฉีดเข้าช่องท้อง 30 นาที ก่อนได้รับรังสี พบว่า หนูกลุ่มที่ได้รับรังสีเพียงอย่างเดียวจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวลดลงอย่างรวดเร็ว ระดับ malondialdehyde สูงขึ้น และเอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase ลดลง เมื่อเปรียบเทียบหนูขาวที่ได้รับรังสีเพียงอย่างเดียวกับหนูขาวที่ได้รับไอโซฟวาโวนและหนูขาวที่ได้รับ amifostine พบว่าหนู 2 กลุ่มหลังจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวลดลงน้อยกว่า ระดับ malondialdehyde ในตับต่ำกว่า เอนไซม์ superoxide dismutase ในเม็ดเลือดแดงและตับสูงกว่า และเอนไซม์ glutathione peroxidase ในตับและไตสูงกว่า ดังนั้น การให้อาหารเสริมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองจะช่วยลดอันตรายจากรังสีได้ โดยช่วยต้านอนุมูลอิสระ และมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

Huanjing Yu Zhiye Yixue 2007;24(2):177-9