ขิงป้องกันพิษต่อไต

เมื่อป้อนสารสกัดด้วย 70% เอทานอลจากเหง้าขิง ขนาด 250 และ 500 มก./กก. หรือขนาด 250 มก./กก. ร่วมกับวิตามินอี 250 มก./กก. หรือวิตามินอี 250 มก./กก. ให้หนูถีบจักร 1 ชม. ก่อน และ 24, 48 ชม. หลังจากถูกทำให้ไตผิดปกติด้วยการฉีด cisplatin พบว่าสารทั้ง 4 กลุ่ม จะลดพิษต่อไตได้ ระดับ creatinine และ urea ในเลือดลดลง นอกจากนั้นยังออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เอนไซม์ superoxide dismutase, catalase และ glutathione peroxidase เพิ่มขึ้น สารสกัดจากขิงในขนาดสูงจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าขนาด 250 มก./กก. สารสกัดขิงทั้ง 2 ขนาด ออกฤทธิ์ดีกว่าวิตามินอี และสารสกัดขิงร่วมกับวิตามินอีออกฤทธิ์ดีกว่าสารสกัดขิงขนาด 250 มก./กก. เพียงอย่างเดียว

Food Chem Toxicol 2007;45:921-7