ตำรับยา MTEC ลดการทำงานผิดปกติของอัณฑะในหนูที่เป็นเบาหวาน

เมื่อป้อนตำรับยา MTEC (ประกอบด้วยสารสกัดด้วยเมทานอล:น้ำ (3:2) จากรากกล้วยป่า (Musa paradiaca ), จากเมล็ดมะขาม เมล็ดหว้า และใบตำลึง ในสัดส่วน 2:1:1:1) ให้หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin (จะทำให้น้ำหนักตัวลดลง ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ระดับอินซูลินในเลือดลดลง และการทำงานของอัณฑะผิดปกติ) ขนาดยา MTEC 60 มก. ในน้ำมันมะกอก 0.5 มล./ น้ำหนักตัวหนู วันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น นาน 14 วัน พบว่า ตำรับยา MTEC จะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต ลดระดับน้ำตาลและเพิ่มระดับอินซูลินในเลือด ลดการเกิดออกซิเดชั่นและความผิดปกติของการทำงานในเซลล์อัณฑะ คือทำให้เอนไซม์ peroxidase และ catalase เพิ่มขึ้น ปริมาณ thiobarbiturate reactive substance และ conjugated dienes ลดลง จำนวนสเปิร์มทั้งหมดและสเปิร์มที่ยังมีชีวิตเพิ่มขึ้น การทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ androgen เพิ่มขึ้น และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือดเพิ่มขึ้น

Biol Pharm Bull 2007;30(1):84-90