ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันจากตะไคร้

เมื่อป้อนสารสกัดด้วยน้ำจากใบตะไคร้ให้หนูขาวปกติ ขนาด 125, 250 และ 500 มก./กก. นาน 42 วัน พบว่า น้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอล, LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol ลดลง นอกจากนั้นยังทำให้ระดับ HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น โดยสารสกัดขนาด 500 มก./กก. จะออกฤทธิ์มากที่สุด และเมื่อทำการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดโดยป้อนให้หนูขาวในขนาด 5,000 มก./กก. ครั้งเดียว พบว่า ไม่มีหนูตาย แต่ locomotor activity เพิ่มขึ้นในช่วง 15-30 นาทีแรก ต่อมาหนูมีอาการหายใจเร็ว สั่นรอบปากและทั่วๆไป ขนลุก และท้องเสีย อาการดังกล่าวจะเป็นอยู่ 3-5 ชั่วโมง และในช่วงสุดท้ายของการออกฤทธิ์ของสารสกัด หนูจะกินอาหารลดลง ขนร่วง ปัสสาวะบ่อย และผอมแห้ง

J Ethnopharmacol 2007;112:440-4