ถั่วเหลืองที่ผสมลงในอาหารสามารถช่วยรักษาอาการ metabolic syndrome ในหญิงวัยหมดประจำเดือน

ทำการศึกษาหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการ metabolic syndrome (คือกลุ่มอาการของผู้ที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย เนื่องจากการทำงานบกพร่องของ insulin) จำนวน 42 คน ด้วยวิธี randomized crossover clinical trial ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนจะได้รับอาหารทั้งหมด 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 สูตรอาหาร DASH (เป็นสูตรควบคุม ที่เป็นสูตรอาหารเพื่อใช้ลดความดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็นสูตรอาหารที่ให้พลังงานโดยมีคาร์โบไฮเดรต 50-60% โปรตีน 15-20% และไขมัน < 30% ซึ่งใน 1 มื้ออาหารต้องมีเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารที่มีไขมัน น้ำตาลน้อย และจำกัดโซเดียม (เกลือแกง) ไม่เกิน 2,400 มก./วัน สูตรที่ 2 เป็นสูตรอาหาร soy-nut คือเป็นกลุ่มที่ได้รับถั่วเหลืองซึ่งในสูตรอาหารจะเหมือนกับสูตร DASH แต่ในส่วนของเนื้อสัตว์ให้ทดแทนด้วยถั่วเหลืองจำนวน 30 กรัม ต่อ 1 มื้ออาหาร สูตรที่ 3 เป็นสูตรอาหาร soy-protein คือเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากถั่วเหลือง ซึ่งสูตรอาหารเหมือนกับ DASH แต่ในส่วนของเนื้อสัตว์ให้ทดแทนด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองจำนวน 30 กรัม ต่อ 1 มื้ออาหาร เช่นกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนต้องรับประทานสูตรอาหารทั้ง 3 สูตร นานสูตรละ 8 สัปดาห์ และมีช่วงเวลาพักก่อนเปลี่ยนสูตรอาหาร (wash out) นาน 4 สัปดาห์ พบว่าในช่วงที่ได้รับอาหารสูตร soy-nut จะมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด (fasting blood sugar) ลดลงจาก 118 ± 0.5 เป็น 103 ± 0.5 mg/dL และระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ลดลงจาก 137 ± 3.2 เป็น 118 ± 3.0 mg/dL ซึ่งลดลงมากกว่าในช่วงที่ได้รับอาหารสูตร DASH และ soy-protein ซึ่งจากผลการทดลองสรุปได้ว่าการรับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบในอาหารมีผลดีต่อผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัญหาระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดสูง

Am J Clin Nutr 2007;85:735-41