ผลของสารสกัดจากอีเหนียวต่อการหลั่งอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาว

สารสกัด 50% อัลกอฮอล์ จากส่วนเหนือดิน ความเข้มข้น 0.25-2 มก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลิน เมื่อทดลองในเซลล์ MIN6 และเมื่อป้อนสารสกัด 50% อัลกอฮอล์ จากส่วนเหนือดิน ขนาด 200 มก./กก. แก่หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptpzotocin เป็น15 วัน พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูได้ นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ แต่เพิ่มระดับของของ HDL ในเลือด แสดงว่าฤทธิ์ลดเบาหวานของสารสกัดส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มการหลั่งอินซูลิน

Planta Med 2007;73:427-32