ผลของกระเทียมต่อการลดไขมันและความดันโลหิตในคนสุขภาพดี

การศึกษาทางคลินิกถึงผลของกระเทียมต่อการลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตและลดความแข็งของหลอดเลือดแดง โดยศึกษาในชายและหญิงสุขภาพดีอายุ 40-60 ปี จำนวน 75 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่จะกินยาเม็ดผงกระเทียมแห้ง ในขนาดเทียบเท่ากับสาร allicin 10.8 มก./วัน หรือกระเทียมประมาณ 3 กลีบ อีกกลุ่มกินยาหลอกนาน 12 สัปดาห์ พบว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือด Low density lipoprotein cholesterol, High density lipoprotein cholesterol ความดันโลหิต และความแข็งของหลอดเลือดแดง ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ triacylglycerol ในเลือดลดลงในกลุ่มที่กินกระเทียมเล็กน้อย (12%) ดังนั้นยาเม็ดผงกระเทียมในขนาดดังกล่าวไม่มีผลต่อการลดระดับไขมัน และลดความดันโลหิตในคนที่มีระดับไขมันในเลือดปกติ

(Br J Nutr 2004;92(4):701-6)