Xanthones จากรากกระทิงป้องกันความดันโลหิตต่ำ

สาร caloxanthone E, 6-doxyjacareubin, caloxanthone C, macluraxanthone, caloxanthone A, caloxanthone B และ caloxanthone B methyl ether จากรากกระทิง ขนาด 10 มก./กก. ให้หนูถีบจักรกินจะช่วยป้องกันการเกิดความดันโลหิตต่ำได้ โดยมีฤทธิ์ยับยั้ง platelet activating factor สาร caloxanthone E และ 6-dioxyjacareubin จะให้ผลในการยับยั้งสูงที่สุดมากกว่า 60%

Planta Med 2005;71:90-2