รากอีเหนียวลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย

การให้หนูขาวกินสารสกัดน้ำจากรากอีเหนียว ขนาด 3 มล./100 ก.นน. ทุกวัน นาน 30 วัน ก่อนที่จะถูกเหนี่ยวนำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายด้วย isoproterenol จะช่วยลดการเกิดภาวะดังกล่าวได้ โดยการไปลดเอนไซม์ creatinine phosphokinase, lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase และ serum glutamate oxaloacetate transaminase ในกล้ามเนื้อหัวใจ เนื้อเยื่อตับ และซีรัม ลดคอเลสเตอรอลในเลือด LDL และเพิ่ม HDL โดยผ่านการทำงานชองเอนไซม์ 3-hydroxy 3-methyl glutaryl Co-enzyme (HMG CoA) reductase และ lecithin cholesterol acyl transferase (LCAT) ในกล้ามเนื้อหัวใจ นอกจากนี้ยังต้านการเกิดอนุมูลอิสระโดยจับกับอนุมูลอิสระ เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ glutathione reductase และ catalase

J Ethanopharmacol 2005;97:457-61