กระตุ้นการสมานแผลในกระต่ายโดยชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra)

เป็นการศึกษาในกระต่ายนิวซีแลนด์น้ำหนัก 1.8-2.2 กก. ซึ่งทำให้เกิดแผลโดยการเปิดผิวหนังบริเวณหลังและเอวด้านซ้ายซึ่งโกนขนออกแล้ว แผลมีขนาด 20 ด 20 มม. สารสกัด hydroalcoholic ของชะเอมเทศเตรียมโดยวิธีการหมัก แล้วนำมาทำในรูปแบบครีมที่มีความเข้มข้นของสาร 5%, 10% และ 15% wt/wt ใน cucerinbase แล้วทาวันละ 2 ครั้ง โดยใช้ครีม Phenytoin 1% เป็นกลุ่มควบคุม พบว่าครีมสารสกัดชะเอมเทศขนาด 10% ให้ผลในการสมานแผลดีกว่าการใช้ครีม Phenytoin

Saudi Pharmaceutical Journal 2003;11(1-2):57-60