ผลของสารสกัดจากมะระในการลดการดูดซึมกลูโคส

เมื่อนำผลมะระมาสกัดด้วยน้ำ นำสารสกัดไประเหยเอาน้ำออก ได้ผลึกตกออกมา นำผลึกไปละลายน้ำและทดสอบ พบว่ายับยั้งการดูดซึมกลูโคส โซเดียม และของเหลว แต่จะยับยั้ง Tyrosine เมื่อให้ขนาดสูง

(Biol Pharm Bull 2004;27(2):216-8)