ผลของการลดน้ำตาลของสารสกัดมะระด้วยน้ำในหนูที่ออกกำลัง

การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดมะระในหนู พบว่าให้ผลดีในหนูเบาหวาน Type 2 ที่ออกกำลังร่วมด้วย โดยลดน้ำตาลได้มากกว่าการได้รับมะระหรือออกกำลังอย่างเดียว

(Biol Pharm Bull 2004;27(2):248-50