ฤทธิ์ขับปัสสาวะของสารสกัดกระเทียม

เมื่อทำการทดลองในสุนัขโดยฉีดแฟรคชั่นที่มีความบริสุทธิ์สูงของกระเทียมสกัดเข้าทางหลอดเลือดดำในขนาด 6 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว มีผลขับปัสสาวะโซเดียมและคลอไรด์โดยไม่มีผลขับโปแตสเซียม ไม่มีผลต่อความดันโลหิต และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แฟรคชั่นที่มีความบริสุทธิ์สูงนี้มีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Na+, K+-ATPase ซึ่งแยกจากไตหนู จึงเชื่อว่าผลการขับปัสสาวะและการขับโซเดียมเกิดจากการยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าว และมีผลยับยั้งการดูดกลับของโซเดียมที่ท่อไต

J Ethnopharmaes 2000;70:35-40.